האתר נבנה במסגרת הקורס:

"הנאציזם הגרמני והפאשיזם האיטלקי במזה"ת באמצע המאה ה-20"

19-408-01

אוניברסיטת בר אילן

מוגש ע"י איתמר

fb_icon
twitter

הפרהוד

אתר לשימור הזיכרון

g_

 

ביום 03.12.2015 התקבלה החלטה מינהלית ע"י שר האוצר לפיה יוצאי עיראק שחוו את אירועי הפרהוד שהתרחשו בתאריכים 2-1 ביוני 1941, ובמסגרתם סבלו מעשה אלימות שננקט נגדם או שחזו במעשה אלימות, יהיו זכאים להטבות הבאות:

  • מענק הטבות שנתי בסך 3,600 ₪.

  • פטור מלא (100%) מדמי ההשתתפות העצמית ברכישת תרופות מרשם הכלולות בסל הבריאות, זאת ככל שלא ניתנת הנחה מתוקף הסדר אחר.

מועד הזכאות למענקים ליוצאי עיראק לפי החלטה זו, יהיה החל מה-1 בחודש בו תוגש בקשה לקבלת המענקים על גבי הטופס המצורף.

 

מי זכאי?
יוצאי עיראק העומדים בכל התנאים הבאים:
הם חוו את אירועי הפרהוד שהתרחשו בין 2-1 ביוני 1941.
במסגרת אירועי הפרהוד הם סבלו ממעשה אלימות שננקט נגדם או שחזו במעשה אלימות.
הם אינם מקבלים קצבה חודשית, מכל גורם שהוא, בקשר עם קורותיהם בתקופת מלחמת העולם השנייה.

 

 

לפרטים נוספים בנוגע למימוש הזכויות - 

 

 

 

About us

זכאות

logoTxt350